Finsland Live trenger frivillige!

Kunne du tenke deg å jobbe? Fyll gjerne ut skjemaet.

Å jobbe som frivillig er lærerikt og sosialt. Du tjener deg ikke rik, men får en liten betaling pr. time.

Vi trenger folk fra 14-100 år (se skjema for aldersgrenser på de forskjellige jobbene).

All info finner du i skjemaet, ta kontakt om du lurer på noe.